آیا می توان عکس کارت ملی هوشمند را تغییر داد؟

۱۳۹۸/۱۲/۲۳ ۲۱:۰۰:۳۶
آیا می توان عکس کارت ملی هوشمند را تغییر داد؟
نیلوفر رجایی فر بازیگر نقش الیزابت پایتخت 5 عامل حادثه اهواز: فحشم دادند، قهوه خانه را آتش زدم! آیا می توان عکس کارت ملی هوشمند را تغییر داد؟ بازیگر دیالوگ 'چطوری ایرانی' چه...
آیا می‌توان عکس کارت ملی هوشمند را تغییر داد؟
آیا می‌توان عکس کارت ملی هوشمند را تغییر داد؟
آیا می توان عکس کارت ملی هوشمند را تغییر داد؟ آیا می توان عکس کارت ملی هوشمند را تغییر داد؟ سخنگوی سازمان ثبت احوال کشوردرباره امکان اینکه برای ثبت نام کارت ملی هوشمندازعکس...

خوش آمدید

بستن